Akadēmiskais personāls

Docents, datorzinātņu doktors (Dr.sc.comp.)
E-pasts: guntars.bumans@liepu.lv

Lektors, informācijas sistēminženieris izglītības zinātņu maģistrs (Mg.sc.educ.)
E-pasts: viktors.egliens@liepu.lv

Profesore, datorzinātņu doktore (Dr.sc.comp.), DIF dekāne, DITI vadošā pētniece
E-pasts: anita.jansone@liepu.lv

Lektore, profesionālais maģistra grāds informācijas tehnoloģijā (Mg.sc.ing.)
E-pasts: aija.lagzdina@liepu.lv

Lektors, profesionālais maģistra grāds informācijas tehnoloģijā (Mg.sc.ing.), IT centra vadītājs
E-pasts: kaspars.lauris@liepu.lv

Lektors, izglītības zinātņu maģistrs (Mg.sc.educ.), ZIP vadītājs
E-pasts: janis.letinskis@liepu.lv

Lektore, izglītības zinātņu maģistre (Mg.sc.educ.), DIF datorinženiere
E-pasts: ilva.magazeina@liepu.lv

Lektors, profesionālais maģistra grāds informācijas tehnoloģijā (Mg.sc.ing.)

Lektore, profesionālā maģistra grāds informācijas tehnoloģijā (Mg.sc.ing.), izglītības zinātņu maģistre (Mg.sc.educ.)
E-pasts: vineta.tomsone@liepu.lv

Lektors, datorzinātņu maģistrs (Mg.sc.comp.), DITI zinātniskais asistents
E-pasts: dzintars.tomsons@liepu.lv

Docente, pedagoģijas doktore (Dr.paed.), Mūžizglītības nodaļas metodiķe, IZI pētniece
E-pasts: luo@liepu.lv

Lektors, profesionālais maģistra grāds informācijas tehnoloģijā (Mg.sc.ing.)
E-pasts: ugis.volkovs@liepu.lv

Lektore, izglītības zinātņu maģistre (Mg.sc.educ.)
E-pasts: inta.znotina@liepu.lv

Asociētais profesors, inženierzinātņu doktors (Dr.sc.ing.), DITI direktors
E-pasts: armands.grickus@liepu.lv
Lektors, izglītības zinātņu maģistrs (Mg.sc.educ.)
Profesors, fizikas doktors (Dr.phys.), DITI vadošais pētnieks
E-pasts: jevgenijs.kaupuzs@liepu.lv
Docents, inženierzinātņu doktors (Dr.sc.ing.)
Lektors, profesionālais maģistra grāds izglītībā (Mg.sc.educ.), DITI inženieris E-pasts: valdis.priedols@liepu.lv
Lektors, inženierzinātņu maģistrs (Mg.sc.ing.)
Lektors, profesionālais maģistra grāds izglītībā (Mg.sc.educ.), DIF datorinženieris
E-pasts: laimons.virsis@liepu.lv
Lektors, profesionālais maģistra grāds informācijas tehnoloģijā (Mg.sc.ing.), DITI inženieris
E-pasts: uldis.zaimis@liepu.lv

Lektors, profesionālais maģistra grāds informācijas tehnoloģijā (Mg.sc.ing.)

Lektore, izglītības zinātņu maģistre (Mg.sc.educ.), DIF referente, DITI matemātiķe
E-pasts: dina.barute@liepu.lv
Lektore izglītības zinātņu maģistre (Mg.sc.educ.)
E-pasts: inese.briska@liepu.lv
Docents, matemātikas profesors (Dr.math.)
Profesors, matemātikas doktors (Dr.math.), DITI vadošais pētnieks
Docente, pedagoģijas doktore (Dr.paed.)
Docente, pedagoģijas doktore (Dr.paed.), DITI pētniece
Docente, matemātikas doktore (Dr.math.), DITI pētniece
E-pasts: dace.kuma@liepu.lv
Lektors, matemātikas maģistrs (Mg.math.), Ārzemju sakaru daļas speciālists

Lektore, vides zinātņu maģistre (Mg.sc.env.), DITI pētniece, Aprites ekonomikas centra vadītāja
E-pasts: lilita.abele@liepu.lv

Docente, pedagoģijas doktore (Dr.paed.)
Docents, bioloģijas doktors (Dr.biol.), DITI vadošais pētnieks
E-pasts: roberts.jurmalietis@liepu.lv
Docents, Dr.sc.ing., DITI pētnieks
Docente, pedagoģijas doktore (Dr.paed.), IZI pētniece
Docents, bioloģijas doktors (Dr.biol.)
Docente, bioloģijas doktore (Dr.biol.), VZI pētniece, studiju prorektore
E-pasts: mara.zeltina@liepu.lv