Akadēmiskais personāls

Informācijas tehnoloģijas

Guntars Būmans
Docents, datorzinātņu doktors (Dr.sc.comp.)
E-pasts: guntars.bumans@liepu.lv
Viktors Egliens
Lektors, informācijas sistēminženieris izglītības zinātņu maģistrs (Mg.sc.educ.)
E-pasts: viktors.egliens@liepu.lv
Anita Jansone
Profesore, datorzinātņu doktore (Dr.sc.comp.), DIF dekāne, DITI vadošā pētniece
E-pasts: anita.jansone@liepu.lv
Aija Lagzdiņa
Lektore, profesionālais maģistra grāds informācijas tehnoloģijā (Mg.sc.ing.)
E-pasts: aija.lagzdina@liepu.lv
Kaspars Lauris
Lektors, profesionālais maģistra grāds informācijas tehnoloģijā (Mg.sc.ing.), IT centra vadītājs
E-pasts: kaspars.lauris@liepu.lv
Jānis Letinskis
Lektors, izglītības zinātņu maģistrs (Mg.sc.educ.), ZIP vadītājs
E-pasts: janis.letinskis@liepu.lv
Ilva Magazeina
Lektore, izglītības zinātņu maģistre (Mg.sc.educ.), DIF datorinženiere
E-pasts: ilva.magazeina@liepu.lv
Mārtiņš Sinka
Lektors, profesionālais maģistra grāds informācijas tehnoloģijā (Mg.sc.ing.)
Vineta Tomsone
Lektore, profesionālā maģistra grāds informācijas tehnoloģijā (Mg.sc.ing.), izglītības zinātņu maģistre (Mg.sc.educ.)
E-pasts: vineta.tomsone@liepu.lv
Dzintars Tomsons
Lektors, datorzinātņu maģistrs (Mg.sc.comp.), DITI zinātniskais asistents
E-pasts: dzintars.tomsons@liepu.lv
Lāsma Ulmane-Ozoliņa
Docente, pedagoģijas doktore (Dr.paed.), Mūžizglītības nodaļas metodiķe, IZI pētniece
E-pasts: luo@liepu.lv
Uģis Volkovs
Lektors, profesionālais maģistra grāds informācijas tehnoloģijā (Mg.sc.ing.)
E-pasts: ugis.volkovs@liepu.lv
Inta Znotiņa
Lektore, izglītības zinātņu maģistre (Mg.sc.educ.)
E-pasts: inta.znotina@liepu.lv

Inženierzinātnes un fizika

Armands Grickus
Asociētais profesors, inženierzinātņu doktors (Dr.sc.ing.), DITI direktors
E-pasts: armands.grickus@liepu.lv
Jānis Jēgers
Lektors, izglītības zinātņu maģistrs (Mg.sc.educ.)
Jevgenijs Kaupužs
Profesors, fizikas doktors (Dr.phys.), DITI vadošais pētnieks
E-pasts: jevgenijs.kaupuzs@liepu.lv
Ivars Kudreņickis
Docents, inženierzinātņu doktors (Dr.sc.ing.)
Valdis Priedols
Lektors, profesionālais maģistra grāds izglītībā (Mg.sc.educ.), DITI inženieris
E-pasts: valdis.priedols@liepu.lv
Imants Sokolovs
Lektors, inženierzinātņu maģistrs (Mg.sc.ing.)
Laimons Virsis
Lektors, profesionālais maģistra grāds izglītībā (Mg.sc.educ.), DIF datorinženieris
E-pasts: laimons.virsis@liepu.lv
Uldis Žaimis
Lektors, profesionālais maģistra grāds informācijas tehnoloģijā (Mg.sc.ing.), DITI inženieris
E-pasts: uldis.zaimis@liepu.lv
Maksims Žigunovs

Lektors, profesionālais maģistra grāds informācijas tehnoloģijā (Mg.sc.ing.)

Matemātika

Dina Barute
Lektore, izglītības zinātņu maģistre (Mg.sc.educ.), DITI matemātiķe
E-pasts: dina.barute@liepu.lv
Inese Briška
Lektore izglītības zinātņu maģistre (Mg.sc.educ.)
E-pasts: inese.briska@liepu.lv
Kārlis Dobelis
Docents, matemātikas profesors (Dr.math.)
Šarifs Guseinovs
Profesors, matemātikas doktors (Dr.math.), DITI vadošais pētnieks
Klavdija Ģingule
Docente, pedagoģijas doktore (Dr.paed.)
Vaira Kārkliņa
Docente, pedagoģijas doktore (Dr.paed.), DITI pētniece
Dace Kūma
Docente, matemātikas doktore (Dr.math.), DITI pētniece
E-pasts: dace.kuma@liepu.lv
Patriks Morevs
Lektors, matemātikas maģistrs (Mg.math.), Ārzemju sakaru daļas speciālists

Vides zinātnes

Lilita Ābele
Lektore, vides zinātņu maģistre (Mg.sc.env.), DITI pētniece, Aprites ekonomikas centra vadītāja
E-pasts: lilita.abele@liepu.lv
Olga Glikasa
Docente, pedagoģijas doktore (Dr.paed.)
Roberts Jūrmalietis
Docents, bioloģijas doktors (Dr.biol.), DITI vadošais pētnieks
E-pasts: roberts.jurmalietis@liepu.lv
Viesturs Kalniņš
Docents, Dr.sc.ing., DITI pētnieks
Ludmila Karule
Docente, pedagoģijas doktore (Dr.paed.), IZI pētniece
Jurģis Šuba
Docents, bioloģijas doktors (Dr.biol.)
Māra Zeltiņa
Docente, bioloģijas doktore (Dr.biol.), VZI pētniece, studiju prorektore
E-pasts: mara.zeltina@liepu.lv