prototipēšanas laboratorija

Telpas numurs: 004.

Atbildīgā persona: laborants Rodrigo Gruntmanis