Pētījumu virzieni

Viedo materiālu pētījumi

Elektroenerģijas akumulējošas hibrīdbaterejas elektrodu materiāla pētījumi

3D metālu drukas materiālu pētījumi

Jūras resursu izpēte

Viļņu enerģijas izmantošanas pētījumi

Furcelāriju kompleksas izmantošanas pētījumi

Akvakultūra

Pētījumi informācijas tehnoloģijā (IT) un augstas veiktspējas skaitļošanā (HPC) 

HPC pielietojumi

Matemātika

Viļņu enerģijas un krasta  erozijas matemātiskā modelēšana

Inovatīvo izglītības risinājumu izpēte un lietojumi

Virtuālo laboratoriju pielietojuma pētījumi problēmorientētās  studijās

Specializētas programmas darbam ar apdāvinātiem skolniekiem

Inovatīvas matemātikas mācīšanas metodes