Uzņemšana

Uzņemšana 2020./2021. studiju gadam no 13.jūlija