Par DIF

Dabas un inženierzinātņu fakultāte ir Liepājas Universitātes struktūrvienība, kuras mērķi ir: 

• nodrošināt labvēlīgu un radošu vidi iegūt kvalitatīvu, uz inovācijām balstītu augstāko profesionālo un akadēmisko izglītību dabaszinātnēs un inženierzinātnēs;

• nodrošināt fakultātes zinātniskā potenciāla stabilizēšanu un kvantitatīvo un kvalitatīvo rādītāju sasniegšanu atbilstoši universitātes kritērijiem, sistemātiski veicinot akadēmiskā personāla izaugsmi;

• nostiprināt fakultātes pārraudzībā esošos studiju virzienus nodrošinot studiju programmu kvalitāti, studentu skaita palielināšanu, piedāvājot jaunas starptautiski un valstiski pieprasītas studiju programmas;

• nostiprināt fakultātes darbības un darbības rezultātu atpazīstamību sabiedrībā, mērķtiecīgi plānojot un īstenojot mārketinga pasākumu sistēmu.