ATBALSTOŠAIS PERSONĀLS

Viktors Egliens

Informācijas sistēmu inženieris

Laimons Virsis

Inženieris

Uldis Žaimis

Nanotehnoloģiju laborants

Rodrigo Grundmanis

Fizikas laborants

Laine Kinstlere

Dabaszinātņu laborante

Ance Elstiņa

Dabaszinātņu laborante