FAKULTĀTES VADĪBA

Anita Jansone

Anita Jansone

Dekāne

Lielā iela 14, 404. kabinets
634 54046; 2 6493697
anita.jansone@liepu.lv

Dekānes pieņemšanas laiks:
O. 15:00 – 16:00
C. 10:00 – 11:00

Dekanāta darba laiks:
P. – Pk. 08:00 – 17:00

Antra Rekmane

Antra Sinka

Metodiķe

Lielā iela 14, 414. kabinets
634 54046; 2 6110394
antra.sinka@liepu.lv

Mārīte Kadiķe

Mārīte Kadiķe

Sekretāre

Lielā iela 14, 414. kabinets
634 54046; 2 6110394
marite.kadike@liepu.lv

Studiju virzienu vadītāji un studiju programmu direktori

Dzintars Tomsons

Dzintars Tomsons, Mg. sc. comp.

Studiju virziena Informācijas tehnoloģija vadītājs, profesionālā bakalaura studiju programmas Informācijas tehnoloģija direktors

2 9471460
dzintars.tomsons@liepu.lv

Lilita Ābele

Lilita Ābele, Mg.sc.env.

Studiju virziena Vides aizsardzība vadītāja pienākumu izpildītāja, profesionālā bakalaura studiju programmas Vides inovāciju tehnoloģijas direktora vietas izpildītāja un profesionālā maģistra studiju programmas Ekotehnoloģijas direktore

lilita.abele@liepu.lv

Uldis Žaimis, Mg. sc. educ.

Profesionālā bakalaura studiju programmas Viedās tehnoloģijas un mehatronika direktors
uldis.zaimis@liepu.lv

Anita Jansone

Anita Jansone, Dr. sc. comp.

Profesionālā maģistra studiju programmas Informācijas tehnoloģija un doktora studiju programmas E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība direktore

2 6493697; anita.jansone@liepu.lv

Mācībspēki

Dabas un inženierzinātņu fakultātes mācībspēki

Lielā iela 14, 415a. kabinets

Dabas un inženierzinātņu fakultātes vides zinību jomas mācībspēki

Lielā iela 14, 401. kabinets, 634 20647