Studijas

Dabas un inženierzinātņu fakultāte nodrošina bakalaura, maģistra un doktora studijas informācijas tehnoloģijā, mehatronikā, matemātikā, dabas zinībās un vides zinātnē. 2019.gadā tā īsteno četras bakalaura, divas maģistra un vienu doktora programmu latviešu un angļu valodās.

Papildus minētajam fakultātes mācībspēki ir iesaistīti STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics – dabaszinātņu, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas) jomu skolotāju sagatavošanā.

(shēma kā atšķiras bak./maģ./d. studijas)

(Infogramma)