Uzņemšana

Informācija par uzņemšanu 2022./2023. studiju gadam tiks papildināta